Møder og referater

Foreningen Lundparken afholder hvert år generalforsamling i marts måned, og der indkaldes hertil senest 14 dage forinden.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal sendes til formanden senest den 1. februar.

Seneste generalforsamling er afholdt 25. marts 2019.


I forbindelse med Kommuneplan 2019, har bestyrelsen udarbejdet og indsendt et høringssvar. Tak for jeres input.