Møder og referater

Foreningen Lundparken afholder hvert år generalforsamling i marts måned, og der indkaldes hertil senest 14 dage forinden. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal sendes til formanden senest den 1. februar. Skriv til formand@lundparken.dk

Seneste generalforsamling er afholdt 29 marts 2023.

Tidligere referater:


I forbindelse med Kommuneplan 2019, har bestyrelsen udarbejdet og indsendt et høringssvar. Tak for jeres input.